Dykcentret

13-08-03
Fortfarande ingen svar till brevet av 110113 med ny ansökan om kajplats. Det måste finnas någon Darth Vader liknande kraft bakom kulinesser som gör allt för att hindra oss att verka på Tjörn.

110113
Nytt brev skickat till kommunen med förfrågan om kajplats i Skärhamn för dykbåten.

100428
Som väntade. Svar från kommunen att det finns ingen plats i Skärhamn för turist båtar . Kommunen har arrenderat ut båthamnen till båtföreningen för endast fritidsbåts bruk och har inte tagit hänsyn till yrkesfartyg och företags behöv trots att "året runt" aktivitet i hamnen anses som viktigt i kommunens långtids plan.

100130
Skickade nytt ansökan om hamnplats för dykverksamhet i Skärhamn. Undrar hur länge det tar innan vi får ett negativ svar denna gång?

080910
Enl svar från Kommunen idag så kan dom inte erbjuda oss hamnplats eftersom kommunens hamnar kommer "antagligen" att flyttas över till kommunens aktiebolag "Wallhamns Bolaget" vid årskiftet.
Ingen i kommunen kan idag tar beslut eftersom det kanske är någon annan som bestämmer nästa år. Ingen i Wallhamns Bolaget kan tar beslut idag eftersom dom har inget med hamnarna att göra ännu.
Dar rök nästa års turist säsong och Tjörn kommer att fortsätta som Västkustens enda kust kommun utan dykcenter, fisketurer, sälsafari osv osv.!

080815
Har är texten från brev skickat till kommunen idag angående båtplats till nästa år.

"Enl kommunens hemsida idag är det fortfarande Teknik nämnden som ansvarar för uthyrning av kommunens kaj område och texten ”att tillgodoser handelssjöfartens behov av kajplats” kvarstår som kommunens mål.

Aqualand har nu möjlighet att köpa ytterligare ett fartyg på 24m som är klassat för 59 personer. Ihop med 2 mindre båtar på ca 12m så kunde detta utgöra ett fullgött fungerande verksamhet med 4 årsanställda och fler än 3000 kundbesök i Skärhamn. Bolaget kunde erbjuda skärgårdsturer, sälsafari, fisketurer, dykturer, navigations kurser osv. i likhet med den verksamhet som fanns fram till 2005.
Vidare kan ett fartyg som är klassat för åretruntbruk med passagerare trafik i hela D område vara en tillgång till kommunen.

För att göra detta har vi inventerat användning av kajplatser i Skärhamn under sommaren.
Följände 3 platser har använts i genomsnitt 13 båt natt fram till idag.

Vi föreslår plats 1 enl bifogade karta. Denna kaj plats används inte effektivt idag eftersom den är i 90 graders vinkel mot resten av kajen. Bolaget är intresserat av att hyra 14m kajplats (7m på varsin sida av kaj vinkeln) och bygga på eget bekostnad en brygga för att möjliggöra att 2 båtar kan förtöja med aktern mot kajen. Dar det idag är uppläggningsplats för hummertinor och skräp container kan vi tänka oss hyra ca 30kvm kaj yta för att förvara utrustning och ev bygga lampligt fiskebod för bolagets turistverksamhet.

Som alternativ 2 så finns tillräckligt ledigt utrymme bakom kustbevaknings hyrda kajplats för vår verksamhet och pga det höga kaj så används detta utrymme minimalt av fritidsbåtar.

Som alternativ 3 så används det f.d. taxibåts kaj idag endast vid enstaka tillfälle av fritidsbåtar då det finns varken vatten eller skydd mot bildäck. Vi kalkylera att kommunens inkomster från dessa 3 kaj ligger under 5000 per år dom senaste 10 åren.

Svar önskas snarast

Med vänliga hälsningar"Undrar om vi får svar innan säsongen 2009 startar?
070301
Vi har nu skrivit till Gjert Magnusson, Ordforande i Tjörns kommunfullmaktiga och frågade om möjlighet till båtplats för 2007 eftersom kommunstyrelsen vägrar att svara. Undrar om och när vi får svar? (100204 = fortfarande inget svar)


061231
Vi fick svar från JO idag. Han tar inte upp ärendet med det utebliven svar från kommunen eftersom kommunen nu har svarat!!!!!!


061230
Det kom ett brev............. (4 månader senare)
Vi fick idag kopia av protokoll från kommunstyrelsens arbetskotts möte 061214 dar vårt förfrågan om båtplats (060822) till nästa år skulle behandlas.
Svaret blev: "ärendet utgår i avvaktan på den juridiska processen som pågår i ärendet"

Kommunens politiker vet inte vad dom pratar om - bolagets advokat har skrivit ett brev till kommunen med begäran om ersättning för förra årets bruten löfte om hamnplats. Detta har inget med nästa år att göra! Vi tvingades att anlita advokat eftersom kommunen svarade inte på brev från oss och nu säja dom att eftersom vi har anlitat advokat så kan dom inte svara!061216
Fortfarande inget svar från kommunen till vårt förfrågan om båtplats inför 2007 från 22/8061121

All kontakt med Tjörns kommun hanteras numera av bolagets advokat som har fått i uppgift att driva skadestånds kravet mot kommunen. Förhoppningsvis kan vi rädda fler företag från att misshandlas av tjörns (S) politiker.
GP 2006-11-27061120
Fortfarande inget svar från kommunen till vårt förfrågan om båtplats 22/8

Nedan är kopia av JO anmälan vi skickade idag:

TILL: JO

"Vi bifoga kopia av ett brev bolaget skickade till Tjörns kommun i augusti i år.

Ännu idag väntar vi svar från kommunen.

Visserligen fick vi en lapp att kommunstyrelsens arbetsutskott hade, efter 6 veckor, begärt remiss svar från kommunens tekniknämnde som ansvarar för hamnen. Trots att teknik kontoret svarade omgående så väntar vi fortfarande svar.


Det är oacceptabelt att kommunen inte tillföra resurser för att uppfylla minimal service med tanke på att kommunens verksamhet drivs som ett monopol.

3 månader plus utan svar kan inte anses som acceptable myndighetsutövning

Kommunfullmaktige har i beslut 060914 med Dnr 2004/262-553 och Dnr. 04.244-141 antagit riktlinjer (DVS. lovade kommunens medborgare) att ”ingen skall behöva vänta svar i mer än två veckor”. "


061103
Fortfarande inget svar från kommunen till vårt förfrågan om båtplats 22/8061027
Efter överenskömmelse med Folkpartiet och Centern är Socialdemokraterna åter vid makten på Tjörn vilket betyder att små företag som Aqualand kommer att nonchaleras totalt. Ännu värre är att Socialdemokrater enl. överenskömmelse får tillsätta ordforande i Teknik nämnden som ansvarar för förvaltning av hamnen.
Det nuvarande ordförande i Teknik och servicenämnden Bo Isaksson (s) som förklaring till varför Aqualand inte fick vara kvar i Skärhamn 2006:
- "Jag vill inte som ordförande gå in och peta i förvaltningens arbete. Men vet att vi för närvarande har ont om både handelskajer och gästhamnsplatser." (GP 2006-06-11)

Men i GP 2006-10-23 angående sjötapp i Skärhamn förklara han: "Vi hoppas att något privat entreprenör vill ta tag i en sådan. Vi kan bistå med hjälp. Det finns bra lägen med lä vid piren i södra hamnen." (Detta från samma nämnden som stängde Hydro macken i Skärhamn eftersom säkerhetsavstånd till kommunhuset var under 150m - att en sjötapp skall ligga mitt i gästhamn och direkt framför Freggattan restaurang skulle nu går bra!!!)
Han lovar bort det kaj plats som vi bliv lovade av förra hamn kapten!
Samma nämd har bu beslutat att höja !!! avgiften för båtar som bokar plats till 400:- /dygn - det skulle kosta oss 1200:-/dag att ligga i Skärhamn nästa år.

Vi kan redan nu gissa på innehållet i deras remiss svar till kommunstyrelsen.061017
- Vi fick en yvkort med information om att kommunstyrelsens arbetsutskott hade , efter 6 veckor, skickat hamnplats brevet vidare till Teknik nämnden för ytterande !060828
Nu har vi sålt Missouri till Smögen. Dom nya agäre bliv bjuden på kaffe och tårta och fick hamnplats direkt från Sötenäs kommun som prioritera yrkesbåtar framför fritidsbåtar. Synd att Tjörns kommun har inte samma inställning till turister och företag.
missouri lämnar Tjörn
Missouri lämnar Tjörn


060822
Följände brev skickade vi till Tjörns kommun - dock väntar vi fortfarande svar på brev vi skickade till dom 2004 och 2005?

TILL TJÖRNS KOMMUNSTYRELSEN

Re: HAMNPLATS I SKÄRHAMN

Under sensommar 2005 kontaktade vi kommunens medborgar kontor med förfrågan om kajplats till ett större fartyg som vi tänkte köpa till bolagets verksamhet. Vi blev då hänvisade till Hamnkaptenen. Under hösten hade vi både telefon och E-mail kontakt med hamnkaptenen där vi bl. annat skickade bilder på tilltänkta fartyg för att kontrollera att dom skulle ”passa in” i hamnen.

Efter godkännande från Hamnkaptenen och löfte om kaj plats intill det nya WC och dusch på handelskajen (under hamnberget) för fartyget ”Deep Blue” så köpte bolaget detta fartyg i Stockholm och tog hem henne till Skärhamn 051216.
Eftersom fartyget ”Redo” var vinter upplagt på handelskajen blev vi hänvisade tillfälligtvis till Kustbevakningens kaj i gästhamnen. Arbete med ombyggnad av fartyget till dykcenter med 18 kojer pågick under vintern och våren och när vi frågade hamnkaptenen om att flytta fartyget när Redo lämnade hamnen blev vi upplysta om att han var sjukskriven efter en olycka och att ”det var ingen bråttom än - vi fixa det senare”. Den 27 april fick vi ett telefon samtal från den nya hamnkaptenen med begäran om att flytta båtarna från gästhamnen och han visste ingenting om kommunens tidigare löfte om kajplats. Veckorna gick och hamn förvaltningen ville ”inte kännas vid” den tidigare hamnkaptenens löfte men skulle ”försöka hitta lämpligt plats”.

Bolaget startade sommarens verksamhet med 4 anställda 060525.
Vid möte i Hamn förvaltningens kontor 060602 blev vi aviserade att någon plats i Skärhamn inte fanns för bolagets 3 båtar om vi inte var beredda att betala full gästhamnsavgift på 900:- / dag under hela året. Bolaget var inte berett att betala 328 500:- till kommunen för en ospecifierade kaj plats . Vi tvingades till snabbt beslut om att lägga ner verksamhet omgående och boka om samtliga förbokade kunder till andra dykcenter innan det var för sent att få plats. (Möjligheten att förtöja fartygen på den gamla ångbåtsbryggan i norra hamnen var aldrig aktuellt ur säkerhetssynpunkt).

Vi förstår att hamn förvaltningen har förankrat sitt beslut hos politikerna och kommunchefen.

Detta trots att detaljplanen för handelskajen är för Hamn (handelssjöfart) och inte gästhamn (fritidsbåtar), trots att något beslut att göra om handelskajen till gästhamn på sommaren finns inte protokollfört hos nämnden och trots att närhet till bilparkering gör handelskajen olämpligt för fritidsbåtar. Idag finns inte ens vatten på handelskajen, bygglov för gästhamnsskyltar finns inte och i år har man inte ens försökt skydda fritidsbåtar från svarta fläckar från lastbils däck med presenning. Dessutom har kommunen erhållet statligt bidrag för att bygga handelskajen åt just handelssjöfart. Det finns idag 3 fiske/yrkes båtar i Skärhamn samt kustbevakningen som ligger på ”handelssjöfarts platser” till ”handelskaj årsavgift”. Samtliga politiska partier talar varmt om de ”levande skärgården” och behov av åretrunt aktivitet i hamnen men här har kommunen aktivt uteslutet Skärhamns enda godkända passagerarbåtar.
Tack vara god vilja från Kustbevakningen kunde båtarna vara kvar på deras kaj medan vi letade ny kajplats mitt under sommaren. Hamnförvaltningen kunde inte erbjuda uppläggnings plats någonstans på hela Tjörn!

Båtarna ligger idag oanvänt på det privat ägda Wallhamns Marina.
Det finns ingen bortförklaring för att rattfärdiga att privata bolag och tusentals turister skall komma i klam. Kommunen hänvisade oss till hamnkaptenen och hamnkaptenen lovade oss plats. Bolaget har investerat miljon belopp i fartyg, reklam och utrustning med detta löfte som grund.

Styrelsen för bolaget har två frågor till kommunens politiker och ledning:

1. Är kommunen beredd att frivilligt inleda förhandling om ersättning till bolaget för förlusterna i samband med det brutna loftet om kajplats?


Tjörns kommun är idag det enda kust kommun på västkusten utan dykcenter eller dyk klubb.
I samband med att bolaget flyttade båtarna från Skärhamn forsvann det enda möjlighet för turister och gäster att komma ut på havet överhuvudtaget eftersom bolaget var ensam om att driva skärgårdsturer, fisketurer, sälsafari, dykutfärder och båt taxi från Skärhamn.
Bolaget har idag 4 båtar registrerade som yrkesbåtar hos sjöfartsverket med möjlighet att transportera totalt 119 passagerare. Ingen av dessa båtar har arbetat efter 060602.

2. Är kommunen beredd att uppfylla texten på deras hemsida om att ”tillgodoser handelssjöfartens behov av kajplats” och upplåta 23m kajplats åt bolaget året runt så att bolaget kan försöka återuppta verksamhet inför 2007?060715
Vi hittade en köpare till vårt Protonmagnetometer. Vi får hoppas att det nya länet är betydligare snabbare med tillståndet än här på västkusten.


060710
I dagens post (utskriven 30/6 !) kom tillstånd att använda vårt protonmagnetometer. 5 månader efter ansökan och mitt under semestern när det finns ingen att marknadsföra servicen till ! Ännu ett år förlorade på långsamma myndigheter. Tillståndet gäller endast fram till Augusti nästa år så hela processen måste göras om igen mitt i nästa säsong. Hur kan man investera i och bedriver långsiktigt verksamhet i sverige?


060602

I beslut kl 13.00 idag så fick vi ingen yrkes båtplats i Tjörns kommun. Platser finns endast i gästhamn och skulle kostat 900:- per dag. Det är för sent att hitta ett nytt hamn och kommun så vi lägger ner dykverksamheten för i år. Vi hoppas att återkomma nästa år med nytt bas och med Deep Blue som live-a-board060513

Som vanligt tvingades vi skriva igen till länsstyrelsen och påminna om svar på vårt ansokan om tillstånd att anvanda magnetometern. Helt sjukt att det kan gå 3 månader utan svar.060203 -
Av någon anledning så har havet inkluderats i förbudet att använda metaldetektor på land i hela Sverige. Det betyder att vi inte får använda vår fina magnetometer utan tillstånd. Här är en kopia av dagens ansökan till länsstyrelsen - undrar hur lång tid det tar innan vi får svar?


TILL LÄNSSTYRELSEN, GÖTEBORG
Påmomangen AB driver bl.a. Aqualand Dykcenter i Skärhamn (www.aqualand.se) samt är verksamt med båtbogsering, sök och bärgning av utrustning och båtar, reparation av bryggor och förtöjningar o.s.v.

Bolaget har nu köpt in en Protonmagnetometer från Aquascan i England. Denna metaldetektor är inbyggd i ett mindre torpedliknande drag som bogseras efter båten och registrerar avvikelser i magnetfältet.
Bolaget äger 4 båtar, som används mestadels till dykverksamhet. Bolaget är medlem av Stockholms Radio Sjöassistans verksamhet. Verksamhetsområdet är havsområdet längs hela västkusten från Varberg till Strömstad till största del koncentrerat inom 1 timmes färd från Skärhamn på Tjörn.

Följande verksamhet kräver stöd av magnetometern:
1. Hitta och bärga föremål tappade från fartyg
2. Hitta och bärga sjunkna båtar och utrustning åt försäkringsbolag och ägare
3. Hitta och bärga metallföremål från badplatser, under hopptorn osv. (gamla ankare, stolpar, besiktningar o.s.v)
4. Hitta nedsjunkna delar av bryggor i samband med reparation
5. Hitta föremål i samband med sök & bärgningskurser som bolaget driver
6. Besiktning av hamnområde inför muddringsarbete.
7. Utvidga verksamheten med Sjöassistans till att hitta borttappade propellrar osv.
8. Assistera kustbevakning, sjöfartsverket, Bohusläns museum osv. vid behov.

Mer information finns på: www.aqualand.se

Naturligtvis samarbetar bolaget, som tidigare, med Dykarna från Bohusläns museum i det fall att föremål upphittas som kan vara fornlämningar.

Enl. uppgift så är det möjligt att användning av denna maskin kräver tillstånd.

Härmed ansöker vi om tillstånd att utnyttja denna magnetometer i samband med bolagets verksamhet.

Med vänlig hälsning

Påmomangen AB051219
Nu har vi köpt en Proton magnetometer från Aquascan. Med denna torped efter båten kan vi läsa av förekomst av metallföremål i vattnet.


051216
Efter två dagar med maskinist ombord (Tack Jens) , en slamsugningsbil för att rensa bort diesel och smuts från tankarna och leverans av ny diesel och filter så var det dags att prova igen. (Utan reserv filtren som hade specialbeställts från Holland och skulle komma med DHL inom 24 timmar - de hamnade i Halmstad av misstag!)
Kl 14.00 kom vi fram till Skärhamn till slut med den nya dykbåten efter avgång från Ystad dagen innan kl 11.30. Bortsett från numera standardmässiga kulingvindar och stormvågor gick resan bra - allt utom ett litet problem i slussen vid Falsterbo kanalen när ett stort betongkaj sprang ut över vattnet och slog av en del av styrbordsräcket!

051214
Ankom till Ystad för att köra hem och startade både motorerna - tyckte att det fanns lite smuts i glas skålen till dieselfiltren och öppnade kranen för att tappa av smutsen!! Slutade med att all smuts och luft sögs in i både motorerna som stannade.
Det visade sig att allt studsande i stormen hade röjt upp i 12 kubik diesel och allt rost och smuts från några år i lungt vatten hamnade i botten på sista bränsletanken.

051211
Det gick inte så bra med hemkörning av det nya dykbåten. Hon ligger nu i Ystads hamn efter att vi fick söka nödhamn på lördag natt. Varken båt eller besättning trivdes med vind på 18 m/s och 5 meters vågor. Efter 12 timmars kämpande mot sjön över Hänobukten (normalt 5 timmars resa) där vi bl. a. annat förlorade en del av taket på förpiken till en jättevåg, tog det 4 timmar efter beslutet att söka nödhamn innan vi kom fram till Ystad. Det var det längsta 4 timmar jag har upplevt där farten pendlade mellan 0 knop på dom största vågorna och 5 knop mellan dom "mindre". Resan avslutades med att surfa in i Ystads hamn i 14 knop på 4 meters vågor mitt i natten utan att kunna se ut genom rutorna som var igenisade på utsidan och igen immade på insidan! Att vi kom till bryggan lite hårt gjorde ingenting - det lät jättefint att smälla i något man kunde lägga en tamp på !!!
Överlevnadsglädjen var så hög att beslutet att vänta några dagar innan vi prövar igen var given. Det blev tåget hem , första duschen på tre dagar samt riktigt mat.

051207
Dags för hemkörning av det nya dykcentret från Stockholm. Vi reser upp till Stockholm på fredag morgon och räkna med 52 timmars körning hem till Skärhamn. Det är oroveckande att besättningen begärde överlevnadsdräkter inför resan men det kanske var för att vi skulle besöka Stockholm ?

050726
Se världens längsta djur på Tjörn!
Vid dagens dyk vid Kalvsundsfluna hittade Sandra och Christine vad som först såg ut att vara ett svart skosnöre. Döm om förvåningen när Sandra petade på det och "snöret" blev längre och längre och längre, tills det ringlade ihop sig och drog sig tillbaka in i sin bergsskreva. Det visade sig vara en slemmask- Lineus Longissimus- Den kan bli 60 meter lång och är världens längsta djur!!

050711
Länsstyrelsen har, ännu en gång, upphävt Tjörns kommuns byggnadsnämnds beslut att inte ge bygglov för dykcentret. Beslut med dnr. nr. 403-30227-2005, 404-30234-2005, 403-30238-2005 & 403-30245-2005 togs 050707.
Detta är tredje gången som länsstyrelsen upphävt ett beslut från nämnden som felaktigt. Trots detta fortsätter kommunister ; Opps, jag menar socialdemokrater; att missbruka sina positioner för att förhindra utvecklandet av privata företag på Tjörn.

Länstyrelsen beslutade att "Länstyrelsen upphäver byggnadsnämnden beslut och återlämnar ärendena om tillbyggnad av dykrummet samt ändrad användning till dykverksamhet till nämnden FÖR BEVILJANDE AV TILLFÄLLIGT BYGGLOV TILL 1 FEBRUARI 2010"
Är det någon som tror att byggnadsnämnden kommer att lyda länstyrelsens beslut?

...............................................................

050708
Nya MV AQUALAND vraket ligger nu på botten strax norr om Sandholmen.
M V Aqualand

.......................................................................
050519 svar emottagit: "DET FINNS INGEN LAMPLIGT PLATS PÅ TJÖRN FÖR DYKCENTER"
Brev till Tjörns kommun


Efter beslut i byggnadsnämnden 16/5 att avslå ansökan om att använda vår befintliga anläggning på Hamngatan 1, i Skärhamn som dykcenter begära vi nu att kommunstyrelsen anvisar lampligt lokal för företagets verksamhet. Det har talats vackert länge nu om att kommunen skall bli bättre på att underlätta för företag – detta är ett tillfälle att visa detta praktiskt. Bolaget har just köpt ytterligare en båt för skärgårdsturer och konferenser och kan inte längre trampa vatten i väntan på att kommunens diskussioner om framtidsplaner skall förverkligas.
Om ingen lampligt lokal anvisas omgående kommer företaget med 5 anställda att flytta från Tjörn.

Följände krav på lokal (eller tomt med bygglov) på väst sidan av Tjörn måste uppfyllas:
Brygg plats (långsides) för en 15m båt med 2m djupgående samt en 14m båt med 2.50 djupgående.
Spole platta med färskt vatten för spolning av dykutrustning
Herr och dam bastu samt omklädningsrum i direkt anslutning till bryggan
Övernattning för 20 pers
Konferens & utbildningsrum samt avkopplings ytor.
Dykerirum med säker plats för förvaring av dykutrustning för 1 miljon kr. samt kompressor.
Förvaringsutrymme för kunderna kläder och tillhörigheter.
Förvaringsutrymme för fiskutrustning .
Parkering för ett 10 tal bilar.
Total byggyta minst 240 kvm plus minst 200kvm brygga.

Med vänlig hälsning050518 FORTFARANDE INGET SVAR

Eva Bertilsson- Styven
Kommunstyrelsen
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

050518

Eddy Tuite
Aqualand Dykcenter
Hamngatan 1
471 32 Skärhamn


Byggnadsnämnden i beslut 050516 har bestämt ännu en gång att :
1. Dykcentret skall stängas
2. Dykrummet skall rivas
3. Något café kan inte öppnas
4. Staket mot gatan skall rivas


Jag vill påminna dig om texten i sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-02-03 med dnr. Nr. 2004/262-553:
”Att undersöka möjligheten för beviljandet av tillfalligt bygglov för dykverksamhet och boende”

Ännu en gäng så har det varit 6 nej mot 5 ja i nämnden trots att Lars Erik Feuk från byggkontoret förklarade för nämnden att det var fullt möjligt att ger tillfalligt bygglov och att länsstyrelsen hade aviserat redan deras ställning som positiv i ärendet.
Som jag förstår det så har det tagits ett politiskt beslut trots dina och Bennys vackra ord om att det har går att fixa.

Vi få se hur mycket en norske ägare till fastigheten som använder den som sommar hus, bidrar till Skärhamn och Tjörns utveckling framöver.


Med vänlig hälsning050518

Enligt beslut i Tjörns kommun byggnadsnämnden 050516 med Dnr. 2003-0126 § 164 fick vi avslag på ansökan om att få fortsätta med dykcentret i Skärhamn. Beslutet togs med röstsiffror 6 mot 5 med motiveringen att vi måste avvakta resultatet av en pågående tätortsstudie. Samma byggnadsnämd tog positivt beslut om tillfälligt bygglov i två liknande ärenden - men dessa var på kommunens mark. (dnr. 2002-0216 § 163 och dnr. 2005-0321 § 99)
Följande politiker röstade emot bygglov:
Gunilla Larsson (S)
Heino Medin (S)
Peter Schmidtke (S)
Jan Thorin (S)
Morgan Bråse (SB)
Jörgen Myrberg (KD)

Företrädare för M, C, KA och FP röstade för bygglovet

DYKCENTRET STÄNGER PERMANENT 11/9 - MEN VI ÖPPNAR IGEN NÄSTA ÅR I EN ANNAN KOMMUN SOM INTE STYRS AV BAKÅTSTRÄVANDE POLITIKER. Kanske med en flyttande dykcenter.
Förhoppningsvis kan vi återvänder till Skärhamn efter nästa val när dom borgliga tar över.

Tidnings klipp:
GP
GP 2
GP 3
GP 4
GP 6
Senaste nytt om vraksänkningen.

GP 5

051013

Fredagen 13 - men fartyget är inhandlat och det är bara en massa jobb kvar att göra. Hon ligger på Lödöse varv, ca 120 km sjövägen från Skärhamn.
Hon är på 27m,hon är en gammal fiskebåt med glasrutor kvar i däcket så det blir kano dyk inne i lastutrymmet.
Skall lyftas och bogseras till Skärhamn andra veckan i Juni. Borde kunna sänka henne innan semestern
mv aqualand (1)

050426: Kontrollprogrammet (prover & inventering) innan sänkning godkänt av Miljö Kontoret.

050222: Sista tillståndet från Tjörns kommuns fastighetsnämnd är klart.

041125: Ansökan inlämnad till Tjörns kommuns fastighetsavdelning att "hyra" sjötomt.

041112:Naturvårdsverket , i beslut 041112, godkände Aqualands ansökan om dispans från "förbud mot dumpning i havet".


Naturvårdsverket godkände sänkningen
Fiskeriverkets yttrande är positiv till vrakplanerna men endast på plats nr. 1 dvs, utanför Sandholmen vilket är också vårt första val.

Länstyrelsen är också positiv till Sandholmen.

Tjörns kommun Miljonämnden är nu positiv till vraksänkning.

Kvar att göra: Inhämta tillstånd från Tjörns kommuns fastighetskontoret att sänka vraket på deras "mark".PRESSKLIPP:

Aqualand i dyktidningar:

www.divernet.com

C:2004-01-21 16:21 U:2013-08-03 13:37