71 443 HEMSIDA BESÖKARE UNDER 2006 MEN INGEN HAMNPLATS I SKÄRHAMN.

103 341 HEMSIDA BESÖKARE UNDER 2007 MEN FORTFARANDE INGEN HAMNPLATS.

63411 HEMSIDA BESÖKARE UNDER 2008 MEN FORTFARANDE INGEN HAMNPLATS.

43102 HEMSIDA BESÖKARE UNDER 2009 MEN FORTFARANDE INGEN HAMNPLATS

23402 HEMSIDA BESÖKARE UNDER 2010 MEN FORTFARANDE INGEN HAMNPLATS

17126 HEMSIDA BESÖKARE UNDER 2011 MEN FORTFARANDE INGEN HAMNPLATS

14356 HEMSIDA BESÖKARE UNDER 2012 MEN FORTFARANDE INGEN HAMNPLATS


db2 070608

Aqualand dykcenter har varit stängt sedan maj 2006 efter beslut av Tjörns kommun (samma S-politiker som tvingade oss att stänga vårt landbaserade dykcenter i september 2005 (med vite på 20000:- om vi fortsätt med dykcenter i magasinet - ett beslut som två år senare upphävdes av länsstyrelsen som "grövt felaktigt") att inte hålla hamnkaptenens löfte om kajplats till dykfartyget. Det juridisk process mot kommunen för den uteblivna kajplatsen fick läggas ner eftersom kommunen har ingen lagligt ansvar för kummunanställdas löfte. (Detta trots att kommunen skriftligen uppmånade oss att kontakta hamnkaptenen angående båtplats) Det moraliskt ansvar som dom flesta kommuner erkänner gäller inte inom Tjörns kommun Nyheter

Vi skriv till kommunen 060822 med förfrågan om båtplats till 2007 och fick svar 061230: - på protokoll kopia från kommunstyrelsens arbetsutskott blev svaret: "ärendet utgör i avvaktan på den juridiska processen som pågår i ärendet"
På hamnförvaltnings remisssvar till kommunstyrelsen (dnr. 2006/184) står det:
"Tyvärr är det så att i Skärhamn finns inga lediga platser för denna typ av fartyg - det finns ett stort intresse av att hålla handelskajen fri för att kunna tillhandahålla plats för gästande skutor och skolskepp"

Så vitt vi vet är det endast i samband med det årliga "tall ships" tävling som det finns fler än 2 skutor i Skärhamn för 1 natt (plats för 6 fartyg finns!) . Och kan inte vara navigations och dyk kurser ombord anses vara skol verksamhet? Tror man inte att det finns lika stort intresse för säl safari och fisketurer? Skulle Skärhamns företagare och alla Tjörnbo tjäna mer från våra 6000 kunder årligen än från en natt med segel skutor?

Vi skriv till kommunen igen i Mars i 2007 med påminnelse om kajplats till 2007. Vi fick svar 070504 med frågan " Vi behöver veta vilken typ av verksamhet det är och på vilket sätt verksamheten kommer att bedrivas". Efter två år så påstår kommunen att dom inte vet varför vi behöver båtplats! För oss är det självklart ett sätt att fördröja med svaret till även säsongen 2007 är över.
Till slut kom erbjudande om Kajplats 070611 : 1 Plats finns i södra hamnen på Dyrön samt 1 plats vid ångbåtsbryggan på Klädesholmen. Dom 6 lediga platser i Skärhamn dar turister finns är inte lediga för "oss".

Och Tjörns politikerna undrar varför kommunen ligger på kalkon plats i sveriges företags barometer!

VI SKRIV TILL KOMMUNEN IGEN 070822 MED PRECIS SAMMA FRÅGA SOM ÅRET INNAN. HAMNPLATS VID SKÄRHAMNS HANDELSKAJ FAST NU FÖR 2008 OCH FRAMÅT.
VI FICK SVAR FRÅN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 070913.
Ett enigt arbetsutskott beslutar ATT "ÄRENDET REDAN HAR ÖVERLÄMNATS TILL TJÄNSTEMANNAORGANISATIONEN OCH VERKSTÄLLTS" Dvs. inget kajplats nästa år.
Beslutande var:
Eva bertilsson-Styven (s)
Benny Andersson (s)
Martin Johansen (fp)
Lars Thorsson (m)
Reidun Lorentzon kd)

Vi skriv tillbaka till kommunen 071002 med förfrågan om ett politiskt beslut om att tillgodoser behovet av kajplats för kommunens företag framför gästsegelbåtar.
Vi fick svar 071018, undertecknat av Eva Bertilsson-Styven (kommunstyrelsens ordf.) och Bo Svensson (kommunchef) med texten: "Teknik och servicenämnden utreda för närvarande om handelskajen i Skärhamn skall reserveras som gästhamn sommartid, varför erbjudande om kajplats i Skärhamn inte kan effektueras"
Med en snabb kontroll av protokoll från Tekniknämndens sammantrade via kommunens hemsida kan man se att handelskäjen i Skärhamn inte har nämts ett enda gång dom senaste två åren! Vem ljuger? Och varför?
För övrigt hittar vi ingenting om vår stravan att få båtplats på någon protokoll på hela hemsidan trots alla brev och ansökningar. Varför? Sanningen är att om Volvo ansökt om kajplats för samma andemål så skulle ärendet uppe på kommunstyrelsens nivå omgående.

Nu har vi skrivit till kommunen igen (080815) inför 2009. se kopia av brevet under Nyheter
Vi fick svar att kommunen håller på att flytta alla hamnanläggningar till det helägda bolaget Wallhamn AB. Vi skriv till Wallhamn AB och erbjud oss att betala för en ny brygga så att båtarna kunde lägga till med aktern (endast 14m kajplats) men fick ingen svar.

Ännu en gång skriv vi till kommunen samt det helägde bolaget Wallhamn AB (100130) angående båtplats i Skärhamn. Inte för att vi väntar oss någon svar men vi ställa frågan i alla fall.
Ännu idag 2013-08-03 väntar vi svar om kajplats.

Vi tackar alla vänner som har förgyllt vår tid "till sjöss" dom mellan 2001 och 2005 och hoppas att det kan finnas möjlighet att återigen satsa på dykning och båt turer från Skärhamn i framtiden.

dykcentret framifrån babord

G P 2005-12-20
GP 2006-06-11
GP 2006-11-27

C:2003-05-29 01:10 U:2014-07-19 12:51